عمه بيا عقده ی دل وا شده *** عمه بيا گمشده پيدا شده

امشب ٬ شب جانسوزيه ...

 شهادت زهرای ساله ...

رقيه بنت الحسين سلام الله عليها ...

اميد که با دستان کوچکش گره از کار همه حاجتمندان باز کنه ...

از همه دوستان التماس دعا !

 

 

عمه بيا عقده دلواشده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عمه بيا گمشده پيدا شده

 

روز فراق عمه به سرآمده

نخل اميد عمه بهبرآمده

طــــاير اقبـــــال ز درآمده

باب من عمه ز سفرآمده

 

پشت سر باب شدمره سپر

پاى پياده ، من خونينجگـــر

تا بكشد دست نوازش بهسر

آمده دنبال من اينك ، بهسر

 

عمه نيــــــارم دل بابا بهدرد

اشك نريزم ، مكـــشم آهسرد

بيند اگر حال من از روىزرد

خصم نگويم به من عمه چهكرد

 

گوشم اگر پاره شد اى عمهجان

عمه ، به بابا ندهم مننشان

پرسد اگر عمه ز معجر چهسان

گو بكنم درد دل خود بيان؟

 

بس كه دويدم ز پىقافله

 پاى من عمه شده پرآبله

عمه ، به بابا نكنم منگلــــه

 كامدم اين ره همه بىراحله

 

عمه زند طعنه خرابه ، بهطور

خيزد ازين سر بنگر موجنور

چشم بد از محفل ما عمهدور

عمه خرابه شده بزمحضور

 

قطره اشك عمه چو درياشده

غنچه غم عمه شكوفاشده

بزم وصـــــال عمه مهياشده

وه كه چه تعبير ز روياشده

 

عمه ، به بابا شده امميزبان

آمده بابا بر منميهــــــــــمان

نيست به كف تحفه بجز نقدجان

تا بكنم پيشكش اش عمهجان

 

بود مـــــــــرا عمه به دلآرزو

تا غم دل شرح دهم مو بهمو

ريخته من عمه ، شكستهسبو

باز نگــــــــــردد دگر آبم بهجو

 

كرد تهى دل چو غزالحرم

لب ز سخن بست غزل خوانغم

دست قضا نقش دگر زدرقم

شام ، به شومى ، شد از آنمتهم

 

جان خود او در ره جانانبداد

خود به سويى سر سوى ديگرفتاد

آه كشيد عمه - چو ديد - ازنهاد

گنج خود او كنج خـــــــــرابه

/ 1 نظر / 646 بازدید
Doost

شادی و طراوت هدفی ارزشمند است. حتی مصيبتهايی که ما ذکر ميکنيم برای بزرگانمان چون امام حسين عليه السلام شادی و فرح افزا بودند ولی ما در ظاهر مانديم تا نشان دهيم شيعه آنان نيستيم. در شادی هايشان نيز گرد غم و مرگ افشانديم و خدا به ما رحم کند که چنين از حقيقت افسانه می سازيم. وبلاگ جالبيه مويد و سرافراز باشيد.